Charakteristika lesní správy

Lesní správa Vítkov se nachází v Moravskoslezském kraji a malou části zasahuje do Olomouckého kraje. Organizačně v rámci LČR, s.p. LS Vítkov spadá pod Oblastní ředitelství severní Morava se sídlem Pikartská 2128/52, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava.

Svojí katastrální rozlohou 117 527 ha zasahuje do 10 obcí s rozšířenou působností Vítkov, Odry, Nový Jičín, Ostrava, Opava, Bílovec, Frýdek- Místek, Bruntál, Hranice a Lipník nad Bečvou.

LS Vítkov hospodaří na celkové  výměře 15 213 ha viz tabulka dle jednotlivých revírů v členění na porostní půdu a bezlesí viz následující tabulka.

LHC Vítkov je charakterizován rozsáhlými náhorními plošinami, rozbrázděnými hluboce zařezanými potoky a řekami. Typické je zejména údolí řeky Moravice, říčky Odry s přítoky Čermná a Uzká. Zařízlá údolí mají i potoky Jamník, Bílovka a Sezina. Vedle náhorních plošin je celek charakterizován i rozhlehlými kotlinami. Výrazná tektonická kotlina je u města Odry, specifikována příkrými zalesněnými svahy v blízkosti jihovýchodního okrajového zlomového svahu Nízkého Jeseníku.

Území Lesní správy Vítkov je součástí Lesního hospodářského celku Vítkov (LHC Vítkov) a je charakterizováno rozsáhlými náhorními plošinami, rozbrázděnými hluboce zařezanými potoky a řekami. Typické je zejména údolí řeky Moravice, říčky Odry s přítoky Čermná a Úzká. Zařízlá údolí mají i potoky Jamník, Bílovka a Sezina. Vedle náhorních plošin je celek charakterizován i rozlehlými kotlinami. Výrazná tektonická kotlina je u města Odry, specifická příkrými zalesněnými svahy v blízkosti jihovýchodního okrajového zlomového svahu Nízkého Jeseníku. Další je kotlina Fulnecká.

Nejvyšší nadmořskou výšku má Červená hora – 749 m nad mořem, nejníže položená místa na LHC se nachází v Poodří – 220 m nad mořem.

Po stránce hydrologické je území LS Vítkov odvodňováno velkou řadou drobných vodních toků a třemi řekami. Vody ze severní části sbírá řeka Moravice s přehradou Kružberk. Jižní část odvodňuje řeka Odra pramenící v Oderských vrších JZ část LS Vítkov je odvodňována řekou Bečvou, jež se mimo území LHC Vítkov vlévá do řeky Morava.

LHC Vítkov se nachází na území tří přírodních lesních oblastí. Převážnou část území zaujímá PLO 29 – Nízký Jeseník, menší část pak PLO 39 – Podbeskydská pahorkatina a velmi okrajově PLO – 34 – Hornomoravský úval

Z lesních vegetačních stupňů převažuje lesní vegetační stupeň bukový, zaujímající téměř 69 %.

Lesní vegetační stupeňPlocha porostní půdy v ha% z celku
2539,533,70
32 489,7917,09
410 0012,2668,72
51 527,8410,49
Celkem14 569,42100

Hospodaření LS Vítkov nejvíce ovlivňovalo i ve třetím decenniu za sebou chřadnutí a odumírání smrkových porostů. Zhoršování zdravotního stavu a následné větrné kalamity v proředěných porostech pokračovalo i v letech platnosti LHP 2013–2022. Celý problém chřadnutí s následným usycháním smrkových porostů lze vysledovat ve všech věkových třídách bez rozlišení způsobu založení. Stejnou dynamiku rozpadu vykazují jak uměle založené porosty, tak i nárosty vzniklé přirozenou obnovou, a to na celé ploše LS Vítkov, i na nově přiřazených revírech k LS Vítkov (Nový Jičín, Jindřichov a Olšovec), které přešly v roce 2015 z LS Frenštát p. R. – LHC Frenštát a LHC Hranice. Na revíru Poodří přiřazené z LS (LHC) Ostrava v roce 2020, zbylo jen málo smrkových porostů.

Druhová skladba dřevin na území Lesní správy Vítkov:

Revíry LS

Název revíruRevírníkMobilE-mail
Revír 1 – OdryIng. Jakub Valíček725 257 905Jakub.valicek@lescr.cz
Revír 2 – BílovecJosef Lukáš724 623 922Josef.lukas@lesycr.cz
Revír 3 – BudišovIng. Martin Bláha724 623 840martin.blaha@lesycr.cz
Revír 4 – Červená horaIng. Jan Peter724 523 570Jan.peter@lesycr.cz
Revír 5 – Jánské koupeleZbyněk Elbl724 623 921Zbynek.elbl@lesycr.cz
Revír 6 – DubováPavel Jež724 523 571Pavel.jez@lesycr.cz
Revír 7 – Nové VrbnoHubert Mader724 623 839Hubert.mader@lesycr.cz
Revír 8 – ČermnáIng. Libor Slanina724 967 443Libor.slanina@lesycr.cz
Revír 9 – HeřmánkyLukáš Hon725 257 904Lukas.hon@lesycr.cz
Revír 10 – OlšovecMartin Gratcl724 623 938Martin.gratcl@lesycr.cz
Revír 12 – Nový JičínIng. Aleš Marek702 021 452Ales.marek@lesycr.cz
Revir 15 – PoodříIng. Marek Vaculík725 257 534marek.vaculik@lesycr.cz